Dążymy do zbliżenia narodów dawnej Rzeczpospolitej

Pomagamy rozwijać dialog pomiędzy spadkobiercami I Rzeczpospolitej w oparciu o te fakty historyczne, które dowodzą, że wzajemny szacunek i współpraca pozwalają budować rzeczy wielkie.

Dlaczego Polonia-Ruthenia?

Fundacja Polonia-Ruthenia została powołana do życia, aby aktywnie zmieniać wielowymiarowy obraz relacji panujących między spadkobiercami dawnej Rzeczpospolitej.

Przywołując łacińskie - nieużywane już dziś - nazwy interesujących nas terytoriów, pragniemy wrócić do tego momentu w historii, w którym słowo “Rzeczpospolita” zaczęło przybierać róże znaczenie dla poszczególnych grup zamieszkujących jej tereny.

I chociaż w nazwie Fundacji odwołujemy się do dawnego pojęcia Rusinów, chcemy patrzeć na całość Kresów łącznie z Litwą i Łotwą. Pierwszorzędnym celem Fundacji jest realne, nie zaś wyłącznie teoretyczne, przywrócenie idei jedności dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o starą zasadę kulturowej, etnicznej i religijnej tolerancji, tak istotnej dla naszej ojczyzny w czasach jej największej potęgi.

> Czytaj dalej

II edycja konkursu dla młodzieży szkolnej
ze środowisk polonijnych na Ukrainie
Józef Piłsudski
i odzyskanie niepodległości
Konkurs dla młodzieży szkolnej
ze środowisk polonijnych na Ukrainie
TADEUSZ KOŚCIUSZKO
I JEGO DOKONANIA
Szkoła letnia dla dzieci i młodzieży
z Ukrainy i Białorusi
"WARS I SAWA"
LIPIEC 2014

Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia