II edycja konkursu „Wielkie rocznice Polaków”
„Józef Piłsudski i odzyskanie niepodległości”
Warszawa, 2018 rok

Drugi konkurs z planowanego cyklu „Wielkie rocznice Polaków” adresowany był do środowisk polskich zamieszkałych na Ukrainie w związku z przypadającą w 2018 r. 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zgodnie z planem dzieci i młodzież o polskich korzeniach z Ukrainy zostały włączone w ogólnonarodowe obchody rocznicowe uchwalone przez Sejm i wzięły udział w konkursie na temat wyjątkowego bohatera w panteonie bohaterów narodowych, jego dorobku i znaczenia dla odzyskania niepodległości.

Laureaci konkursu przyjechali do Polski. Zadanie miało formę multimedialną, Józef Piłsudski został przedstawiony jako symbol wolności i patriotyzmu, bezinteresowności i honoru, poświęcenia dla Ojczyzny - walki i pracy.

Połączenie edukacji patriotycznej i historycznej młodzieży polonijnej z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych, doskonale trafiło w zainteresowania dzisiejszej młodzieży a także ułatwiło popularyzację prac i poszerzyło krąg odbiorców zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Po powrocie z wycieczki jej uczestnicy zorganizowali w swoich miejscowościach prezentacje wykonanych filmów poszerzając wiedzę na temat odzyskania przez Polskę niepodległości i roli, jaką odegrał Józef Piłsudski. Opowiadali o wrażeniach z pobytu w Polsce. Ze względu na przepisy o prawie autorskim różne na Ukrainie i w Polsce nie podjęliśmy się popularyzacji prac w mediach polonijnych.

Projekt miał na celu intensyfikację uczestnictwa w kulturze narodowej dzieci i młodzieży o polskich korzeniach oraz miał przyczynić się do zachowania i umacniania ich tożsamości i dumy narodowej - te założenia zostały w całości zrealizowane. Działania środowisk polonijnych dobrze przysłużyły się budowaniu pozytywnego wizerunku naszego kraju na Ukrainie. Liczyliśmy, że w naszym konkursie weźmie udział ok. 50 osób – tymczasem zaangażowało się 75! uczniów. Ponieważ konkurs był kontynuacją zeszłorocznego projektu zmieniliśmy sposób rekrutacji.

Uczestnicy poprzedniej edycji wyrazili ogromną chęć do wzięcia udziału w kolejnym działaniu przybliżającym polską kulturę i historię, chcieli zaangażować w to także nowe dzieci. Dlatego nie było konieczności prowadzenia rekrutacji otwartej. Poszerzyliśmy grono uczestników wysyłając naszą ofertę do konkretnych placówek, w taki sposób, aby logistycznie udało się zorganizować przyjazd dla wszystkich laureatów. Nie było konieczności angażowania w nabór mediów. A nawet ze względu na doskonałą współpracę z dotychczasowymi beneficjentami i doświadczenia organizacyjne bezpośredni sposób rekrutacji okazał się najbardziej wskazany.

Zgłoszenia do konkursu przyjęliśmy od liderów grup. Przeprowadzili oni konkursy w swoich placówkach na Ukrainie i przesłali nagrodzone prace konkursowe na adres meilowy koordynatora projektu. Członkowie Fundacji zweryfikowali przyjęli prace i wyłonili laureatów. Ze względu na wymogi kosztorysu zmienionego w stosunku do projektu oferty przez komisję przyznającą granty nie mogły zostać zakupione nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników projektu.

Nagrodą był przyjazd do Polski a wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe paczki ze słodyczami, owocami i napojami. Członkowie Fundacji zorganizowali laureatom i ich opiekunom bardzo interesujący pobyt w Polsce. Dzieci i młodzież otrzymały pomoc od Fundacji przy prezentacji prac konkursowych, otrzymały wskazówki w kwestii popularyzacji materiałów pokonkursowych oraz ich prezentacji po powrocie z wycieczki w swoich miejscach zamieszkania. Laureaci zwiedzili miejsca związane z Józefem Piłsudskim i odzyskaniem niepodległości w Warszawie.

Filmy nakręcone w ramach konkursu przez dzieci z Polonii ukraińskiej zostaną pokazane w polskich szkołach. Decyzję podjęliśmy po zaprezentowaniu ich w szkole w Radości i entuzjastycznym przyjęciu przez polską młodzież. Filmy mają ogromne walory wychowawcze i edukacyjne. Ich autorzy posługiwali się językiem polskim w dialogach i animacjach, często nie było to dla nich łatwe i widać jak wiele pracy i wysiłku włożyli w to, aby ich polszczyzna była doskonała.

To ważna lekcja patriotyzmu dla naszych uczniów – patriotyzmu w szerokim wielowymiarowym aspekcie. Po zakończeniu projektu dokonaliśmy ewaluacji, ponieważ projekt „Wielkie rocznice Polaków” chcemy kontynuować w następnych latach i stale poszerzać grono jego uczestników. Wyniki ankiety ewaluacyjnej stuprocentowo potwierdziły sens naszych działań, były dla nas wielką nagrodą i stały się inspiracją dla kolejnych inicjatyw – w tym zdecydowanej potrzeby kontynuowania cyklu WIELKIE ROCZNICE POLAKÓW.
Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia