II edycja konkursu dla młodzieży szkolnej
ze środowisk polonijnych na Ukrainie
Józef Piłsudski
i odzyskanie niepodległości
Konkurs dla młodzieży szkolnej
ze środowisk polonijnych na Ukrainie
TADEUSZ KOŚCIUSZKO
I JEGO DOKONANIA
Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia