Konkurs dla młodzieży szkolnej ze środowisk polonijnych na Ukrainie "Tadeusz Kościuszko i jego dokonania - bohater czterech narodów"

Konkurs zorganizowany został przez Fundację Polonia-Ruthenia w ramach obchodów państwowych Roku Kościuszkowskiego i rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą z dotacji finansowej przyznanej projektowi przez Senat RP w 2017 roku.

Konkurs miał na celu:

  • przypomnienie postaci Tadeusza Kościuszki w związku 200 rocznicą śmierci bohatera,
  • promocję Polski oraz historii Polski poprzez poznanie jego życia i losów,
  • mobilizację młodzieży ze środowisk polonijnych wokół obchodów Roku Kościuszkowskiego,
  • patriotyczną edukacja młodzieży polonijnej,
  • inspirację i zachęcie młodzieży do udziału w kolejnych planowanych konkursach z cyklu Wielkie rocznice Polaków,
  • podniesienie świadomości i roli polskiej mniejszości narodowej na Kresach.

Zadania konkursowe przebiegały w dwóch etapach. W etapie szkolnym nauczyciele ze Szkolnych Komisji Konkursowych dokonali oceny przedstawionych przez uczniów prac. Najwyżej ocenione w etapie szkolnym prace brały udział w etapie finałowym konkursu w Polsce. Finaliści etapu szkolnego z poszczególnych szkół zostali zaproszeni do Polski. Oceny prac konkursowych na tym etapie dokonali eksperci z Fundacji Polonia-Ruthenia. Jurorzy, pod przewodnictwem pani Zofii Kozłowskiej – członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, ogłosili listę laureatów.

Prace konkursowe wykonane były w czterech kategoriach:

  • prace plastyczne: portrety, sceny rodzajowe, kolaże, rzeźby, instalacje, metaloplastyka;
  • prace literackie: wiersze, opowiadania, eseje;
  • prace muzyczne: kompozycje skrzypcowe, fortepianowe, montaż słowno – muzyczny film.

Finaliści wzięli udział w wycieczce do Polski śladami Tadeusza Kościuszki.

Zwycięzcy (szkoły i indywidualni uczestnicy) otrzymali nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca a pozostali finaliści pamiątkowe dyplomy i upominki. Podziękowania i upominki otrzymali także nauczyciele - opiekunowie konkursu. Wręczono je w Polsce podczas uroczystej gali.

Prace konkursowe zostaną przekazane Muzeum w Maciejowicach na ręce kustosza pana Tomasza Frączka.


LISTA NAGRODZONYCH

Nagrody dla szkół

Nagroda główna:
Kulturalno - Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem (komputer) za film – fabularyzowany dokument nakręcony przez całą grupę przy wsparciu środowiska lokalnego oraz prace indywidualne.

3 Nagrody II ex quo (alfabetycznie)
Ogólnokształcąca szkoła nr 2 w Korosteniu (drukarka - ksero)
Ogólnokształcąca szkoła nr 18 w Tarnopolu (tablet)
Szkoła nr 36 im Jarosława Dąbrowskiego w Żytomierzu (tablet)

Nagrody indywidualne

I nagroda (tablet):
Albina Dmytrewicz z Żytomierza za monumentalny pomnik z animacją świetlną.

II nagrody - ex quo (alfabetycznie wg miast) (słuchawki, uchwyty do selfie):
Talaszczuk Weronika z Korostenia za kolaż
Uczniowie z Tarnopola za grupowy montaż słowno – muzyczny w języku polskim
Światosław Juryk
Roksolana Szczerbata
Julia Krykawska
Liubow Klymiuk
Anhelina Kohut
Andrij Olinyk
Dmytro Lazuta
Wladislaw Kowalskij
Jurij Szambora
Kulisz Liza z Żytomierza za grafikę

Wyróżnienia ex quo (alfabetycznie wg miast) (słuchawki) za szczególne walory artystyczne:
Huzenko Julia z Korostenia rzeźba replika pomnika Kościuszki spod Wawelu
Nazarowa Diana z Korostenia recytacja w języku polskim wiersza Keatsa Tadeusz Kościuszko
Psymeniuk Sofia z Korostenia kolaż
Rozum Diana z Korostenia kompozycja plastyczna ze zbóż
Santarska Sofia z Korostenia instalacja Kościuszko na błękitnym koniu
Artur Korżenewski, Artem Korżenewski, Bogdan Adaszynski z Połonnego herb Kościuszki w metalu
Karnafel Marija, Cymbaluk Dymytro, Włada Zalewska z Połonnego instalacja drzewo życia Kościuszki
Kornijczuk Julia z Żytomierza tryptyk
Napolska Ojleksandra z Żytomierza kompozycja fortepianowa
Postiżenko Anna z Żytomierza esej i wiersz

Wszyscy byliśmy zachwyceni inwencją twórczą i poziomem prac uczestników konkursu.

Nauczycielki, które przygotowały dzieci do konkursu – panie: Tetiana Sosun z Połonnego, Elena Wołkiwska z Korostenia, Olga Tracz z Tarnopola i Natalia Zajcewa z Żytomierza, która przyjechała w zastępstwie członkini naszej Fundacji pani Lubow Kotenko.

Organizatorzy i opiekunowie: Magda Bliźniak – autorka projektu, Ewa Rzepkowska – prezes Fundacji, Magda Ładyko, Ewa Kniaziołucka, Zofia Kozłowska, Robert Czyżewski – fundator, Michał Jakubowski

Goście gali finałowej: prof. Marian Marek Drozdowski prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, Rafał Dzięciołowski, Krzysztof Jabłonka, Magda Wiśnioch i Barbara Czepik z WCiES-u. Uczestnicy konkursu przesłali nam miłe podziękowania, za organizację pobytu w Polsce.
Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia