Statut Fundacji Polonia-Ruthenia

Fundacja Polonia-Ruthenia została ustanowiona w dniu 9 marca 2009 r. na podstawie oświadczenia przed notariuszem Iloną Marchocką Repertorium A4299/2009 i działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984 o fundacjach (Dz. U . z 1991 r., nr 46, poz. 203 z póz. zm.) oraz dostępnego do pobrania na niniejszej stronie statutu.

Statut fundacji Polonia-Ruthenia została przyjęty uchwałą fundatora Roberta Czyżewskiego w Warszawie 21 kwietnia 2009 r.


Statut fundacji dostępny jest w formie pliku PDF. Aby go pobrać, należy klinąć w poniższą ikonę:

Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia