Szkoła letnia "Wars i Sawa"
W lipcu 2014 roku zorganizowaliśmy w Warszawie Szkołę Letnią - „Wars i Sawa” z kursem j. polskiego, historii, wybranych zagadnień kultury polskiej, dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi. W kursie wzięło udział 40 osób.

Dzieci, które do nas przyjechały z Białorusi uczęszczają do Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domejki w Brześciu. Dzieci z Ukrainy są uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jadwigi Królowej w Połonnem. Obie grupy poznały się i integrowały w czasie wspólnych lekcji, zabaw i zwiedzania miasta. Wybór na miejsce pobytu bursy nr 1 przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie zapewnił dobrą komunikację w poruszaniu się po mieście.

Podczas pobytu uczestnicy między innymi zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie, Wilanów.

Zajęcia z języka polskiego, historii, kultury polskiej przybliżyły wszystkim uczestnikom możliwość czynnego mówienia, pisania i czytania po polsku. Wielu z nich po raz pierwszy było w Polsce i to zetknięcie się z językiem, kulturą polską wywarło na nich duże wrażenie. Dzieci z Ukrainy zainteresowane były nie tylko kulturą swych przodków, ale przede wszystkim historią obu narodów – polskiego i ukraińskiego. W rozmowach często podkreślały, że chcą się dowiedzieć więcej na temat swojego pochodzenia.

Miłym akcentem wieńczącym pobyt był wspólny grill i śpiewanie piosenek polskich. Śpiewaliśmy przy dźwiękach gitary dawne pieśni, ale też te współczesne przeboje a słychać nas chyba było aż na drugim brzegu Wisły.

Ankieta przeprowadzona na koniec pobytu wykazała duże zadowolenie i satysfakcję uczestników, trafność w doborze zajęć i zwiedzaniu miasta. Wszyscy żałowali, że pobyt był zbyt krótki, a żegnając się życzyliśmy sobie spotkania raz jeszcze za rok. Trudno było się rozstawać szczególnie dzieciom z Ukrainy, które podkreślały niepewność po powrocie do domu ze względu ciężką na sytuację polityczną. Takie same zdania można było usłyszeć od opiekunów grupy. Na zakończenie kursu wręczyliśmy wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody.

Projekt zyskał aprobatę wszystkich uczestników czego dowodem są listy z podziękowaniem, które otrzymaliśmy.

Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia