Wystawa "Orzeł, Pogoń i Archanioł"

Zrealizowana w ubiegłym roku przez fundację Polonia-Ruthenia oraz Oficynę Wydawniczą „Volumen” 24-planszowa wystawa „Orzeł, Pogoń i Archanioł” poświęcona powstaniu styczniowemu stanęła przed gmachem ratusza warszawskiej dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 (wcześniej prezentowana była m. in. W Katowicach, Siedlcach, Poznaniu oraz w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli).

Zamierzeniem jej autorów było nie tylko oddanie należnego hołdu tym wszystkim, którzy zimą 1863 roku „poszli w bój bez broni”, czynem tym wywołując powstanie styczniowe, ale również dokonanie bilansu największej polskiej insurekcji w kontekście współczesnych wyzwań geopolitycznych. Powstańcza idea odrodzenia przedrozbiorowej Rzeczpospolitej a także wyraźny akces nieetnicznych Polaków – wśród których współcześni Litwini, Ukraińcy czy Białorusini mogą upatrywać swych przodków – na nowo, choć w bardzo dramatycznych okolicznościach, staje się testamentem dla obrońców wolności w dawnej sowieckiej strefie wpływów.

Wystawa otwarta jest do końca lutego 2014 r. W imieniu całej Fundacji serdecznie zapraszam wszystkich do zwiedzania.

Dominik Szczęsny-Kostanecki

Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia