<>
Ewa Oleasz-Rzepkowska prezes zarządu

Zawsze interesowała mnie historia, zarówno oglądana z perspektywy wielkich wydarzeń, jak i dotycząca życia zwykłych ludzi. Jestem nauczycielką historii. W pracy starałam się przekazać moim uczniom nie tylko rzetelną wiedzę, ale pragnęłam również nauczyć ich krytycznego spojrzenia na przyczyny i skutki wydarzeń. Historia to przecież nasze działania umiejscowione w czasie i przestrzeni.

Pokaż więcej...

Robert Czyżewski przewodniczący rady fundacji

Od kilkunastu lat jestem nauczycielem historii w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4, oraz gimnazjum działającym przy tym liceum. Od ponad dziesięciu lat współprowadzę program objazdów historycznych i wymian ze szkołą nr 36 z Żytomierza. Ten projekt, a także częściowo ukraińskie korzenie powodują, że mój kontakt z Kresami ma charakter stały i osobisty.

Pokaż więcej...

Dominik Szczęsny-Kostanecki członek zarządu

Historia interesowała mnie od dziecka... Do pewnego momentu konkurowały z nią inne dziedziny wiedzy, ale już w liceum wiedziałem,
że swoją przyszłość pragnę związać właśnie z nią.

Pokaż więcej...

Aleksandra Bartnik członkini zarządu

Jestem absolwentką społecznej psychologii klinicznej i historii. Specjalizuję się w zarządzaniu zespołami, istotnej gałęzi HR oraz public relations. W najbliższym czasie planuję rozpocząć podyplomową specjalizację psychoterapeutyczną oraz studia doktoranckie.

Pokaż więcej...

Stefania Olbrycht młodszy koordynator projektów

Jestem studentką historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Z Fundacją Polonia-Ruthenia jestem związana od listopada 2012 r. Obecnie moim głównym zadaniem jest koordynowanie strony internetowej. Zajmuję się również redakcją tekstów, co w praktyce oznacza skracanie, a raczej usilne próby skracania, wielostronicowych rozpraw moich kolegów historyków.

Pokaż więcej...

Karolina Skraba "specjalistka ds. każdych"

Moja funkcja w fundacji byłaby trudna do sprecyzowania, dlatego też moje stanowisko można określić mianem Specjalisty ds. Każdych

Pokaż więcej...

Zarząd Fundacji

Ewa Oleasz-Rzepkowska (prezes zarządu)
Aleksandra Bartnik
Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch
Agnieszka Stawicka
Dominik Szczęsny-Kostanecki

Rada Fundacji

Robert Czyżewski (przewodniczący)
Magdalena Bliźniak
Agnieszka Gasper
Krzysztof Jabłonka
Magdalena Ładyko
Ewa Kniaziołucka
Luba Kotenko
Zofia T. Kozłowska
Daniela Rudyk

Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia