Ewa Oleasz-Rzepkowska prezes zarządu

Zawsze interesowała mnie historia, zarówno oglądana z perspektywy wielkich wydarzeń, jak i dotycząca życia zwykłych ludzi. Jestem nauczycielką historii. W pracy starałam się przekazać moim uczniom nie tylko rzetelną wiedzę, ale pragnęłam również nauczyć ich krytycznego spojrzenia na przyczyny i skutki wydarzeń. Historia to przecież nasze działania umiejscowione w czasie i przestrzeni.

Pokaż więcej...

Robert Czyżewski

Od kilkunastu lat jestem nauczycielem historii w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4, oraz gimnazjum działającym przy tym liceum. Od ponad dziesięciu lat współprowadzę program objazdów historycznych i wymian ze szkołą nr 36 z Żytomierza. Ten projekt, a także częściowo ukraińskie korzenie powodują, że mój kontakt z Kresami ma charakter stały i osobisty.

Pokaż więcej...

Dominik Szczęsny-Kostanecki członek zarządu

Historia interesowała mnie od dziecka... Do pewnego momentu konkurowały z nią inne dziedziny wiedzy, ale już w liceum wiedziałem,
że swoją przyszłość pragnę związać właśnie z nią.

Pokaż więcej...

Zarząd Fundacji

Ewa Oleasz- Rzepkowska - prezes
Dominik Szczęsny - Kostanecki- z-ca prezesa
Anna Śmigielska- sekretarz

Rada Fundacji

1/ Rafał Dzięciołowski - Przewodniczący
2/ Krzysztof Mikulski
3/ Zofia T. Kozłowska
4/ Andrzej Korytko
5/ Stanisław Stępień
6/ Przemysław Żurawski vel Grajewski
7/ Magdalena Bliźniak
8/ Magdalena Ładyko
9/ Ewa Kniaziołucka
10/ Krzysztof Jabłonka

Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia